Instructiuni de Redactare pentru Autori  
 • 1. Lucrarile trebuie prezentate īn una din limbile: engleza, franceza sau germana, avānd obligatoriu un numar par de pagini (maximum 10-12 pag.)
 • 2.  Pentru redactarea lucrărilor se recomandă utilizarea programului cu procesorul de text WINWORD, şi a şablonului (template) Model.doc care se află pe site-ul revistei.
 • 3.  Lucrările vor fi transmise obligatoriu online pe pagina web a revistei : www.scientificbulletin.upb.ro)
 • 4. Lucrările vor fi recenzate de către 2 (3) referenţi ştiinţifici de specialitate recunoscuţi în domeniilor lor de activitate.
 • 5. Lucrările se returnează autorilor pentru corecturi, dacă:
 • - nu se respectă instrucţiunile prezentate în Model.doc sau tex si bulletinUPB.sty;
  - figurile, fotografiile sau tabelele nu sunt introduse în text.
  - recenzorii solicită modificări sau precizări.
 • 6. Lucrările vor fi respinse dacă nu au un conţinut ştiinţific corespunzător, dacă nu conţin elemente de originalitate şi dacă nu sunt redactate corect în limba engleză (franceză sau germană).
 • 7.  Bibliografia prezentată trebuie să oglindească o documentare corespunzătoare a autorilor.
 • 8.  Intreaga responsabilitate pentru exactitatea calculelor, datelor experimentale, afirmaţiilor ştiinţifice şi traducerea lucrării revine autorilor.
 • 9.  Autorii vor declara pe propria răspundere că articolul sau părţi ale lui nu au mai fost publicate anterior în alte reviste.
 • 10.  Se atrage atenţia autorilor să respecte legile Copyright-ului.
© 2009 Universitatea Politehnica Bucuresti