Despre noi     În luna martie 1929 apărea la Bucureşti primul număr al “Bulletin de Mathématiques et de Physique pures et appliquées de l’Ecole Polytechnique Roi Carol II”, în care urmau să se publice – conform recomandării colegiul de redacţie – în special, rezultatele cercetărilor cu caracter original ale membrilor corpului didactic al şcolii. La data apariţiei era cea de a treia revistă de profil din ţară.
   Încă de la primul număr, în pofida titlului aparent limitativ, Buletinul a conţinut note şi articole atât din domeniul matematicilor şi fizicii, cât şi din domeniile tehnice specifice şcolii.
   În aceea perioadă de început, nivelul ştiinţific al publicaţie a fost ridicat prin contribuţia unor personalităţi devenite savanţi de renume precum E. Abason, A. Avramescu, D. Barbilian (I. Barbu), A. Beleş, C. Budeanu, E. Carafoli, N. Ciorănescu, G.G. Constantinescu, Welton Crook, S. Froda, D. Germani, I. Gheorghiu, M. Ghermănescu, Harold Hilton, A. Ioachimescu, M. Manoilescu, Gh. Mihoc, Gr. Moisil, Tr. Negrescu, C. Neniţescu, O. Onicescu, D. Pavel, D. Pompeiu, Al. Proca, Gh. Simionescu, Ş. Solacolu, T. Tănăsescu, N. Vasilescu – Karpen, V. Vâlcovici.
   Revista s-a impus repede obţinând un ridicat prestigiu internaţional, fapt ce i-a permis un bogat schimb de publicaţii cu alte şcoli din lume sau cu academii, edituri, biblioteci şi alte instituţii interesate.
   Continuând tradiţia stabilită de “Bulletin” revista şi-a îmbogăţit permanent conţinutul şi şi-a ridicat nivelul ştiinţific contribuind la renumele instituţiei pe care o reprezintă.
  De-a lungului timpului revista a apărut sub diverse nume: The Scientific Bulletin continues the old periodicals of University POLITEHNICA of Bucharest (UPB): Bulletin de Mathématiques et de Physique pures et appliquées de l’École Polytéchnique (1929 – 1940), Buletinul Politehnicei din Bucureşti (1941 – 1954), Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti (1955 - 1992) Scientific Bulletin of University „Politehnica” of Bucharest (1992 - prezent).
    În prezent revista Buletin Ştiinţific conţine patru serii: Seria A: Matematică şi fizică aplicate, Seria B: Chimie şi ştiinţa materialelor, Seria C: Inginerie electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Seria D: Inginerie mecanică.
    Revista “Buletin Ştiinţific” reprezintă cartea de vizită a Universităţii noastre şi are menirea să circule în mediile universitare din ţară, din străinătate pentru a face cunoscute rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică depuse de cadrele didactice din Universitatea Politehnica din Bucureşti.
De-a lungul a 190 de ani de existenţă UPB reprezintă una din instituţiile fundamentale şi de prestigiu ale învăţământului universitar românesc, reprezentând sursa principală de specialişti în tehnică din Romania. In clasificarea recentă a universităţilor din Romania, universitatea noastră este prima în ceea ce priveşte producţia ştiinţifică.
   Revista este publicată de patru ori pe an.
   Fiecare articol trimis este recenzat de 2 recenzori. Un articol trebuie să aibă două recenzii favorabile pentru a fi publicat. Colectivul editorial al fiecărei serii include profesori din UPB, unii dintre ei aparţinând Academiei Române, Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă, precum şi profesori aparţinând unor universităţi din străinătate.
© 2009-2021 Universitatea Politehnica Bucuresti