Instructiuni de Redactare pentru Autori  
 • 1. Lucrarile trebuie prezentate īn una din limbile: engleza, franceza sau germana, avānd obligatoriu un numar par de pagini (maximum 10-12 pag.)
 • 2. Pentru redactarea lucrărilor se recomandă utilizarea programului cu procesorul de text WINWORD, şi a şablonului (template) care se găseşte mai jos.
 • 3. Lucrările vor fi transmise obligatoriu online pe pagina web a revistei: www.scientificbulletin.upb.ro
 • 4. Lucrările vor fi recenzate de către 2 (3) referenţi ştiinţifici de specialitate recunoscuţi în domeniilor lor de activitate.
 • 5. Lucrările se returnează autorilor pentru corecturi, dacă:
 • - nu se respectă instrucţiunile prezentate în Model.doc sau tex si bulletinUPB.sty;
  - figurile, fotografiile sau tabelele nu sunt introduse în text.
  - recenzorii solicită modificări sau precizări.
 • 6. Lucrările vor fi respinse dacă nu au un conţinut ştiinţific corespunzător, dacă nu conţin elemente de originalitate şi dacă nu sunt redactate corect în limba engleză (franceză sau germană).
 • 7. Bibliografia prezentată trebuie să oglindească o documentare corespunzătoare a autorilor.
 • 8. Intreaga responsabilitate pentru exactitatea calculelor, datelor experimentale, afirmaţiilor ştiinţifice şi traducerea lucrării revine autorilor.
 • 9. Autorii vor declara pe propria răspundere că articolul sau părţi ale lui nu au mai fost publicate anterior în alte reviste.
 • 10. Se atrage atenţia autorilor să respecte legile Copyright-ului.
© 2009-2021 Universitatea Politehnica Bucuresti