Începând cu anul 2010, revista Scientific Bulletin, Series A, B, C şi D
se găseşte la vânzare la librăria UPB în BN 028 bis.Fondat în anul 1929, Buletinul POLITEHNICEI din Bucureşti a reuşit de-a lungul celor 80 de ani de existenţă să strângă în paginile sale cele mai remarcabile contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi doctoranzilor universităţii.
            Abordând o tematică extrem de variată a ştiinţelor inginereşti, Buletinul este structurat astăzi în 4 serii.
© 2009-2022 Universitatea Politehnica Bucuresti